<<< Terug naar Ecologisch maaien

Afvoer van maaisel
Een draagbaar of ‘berry’ is handig om het maaisel af te voeren van de moeilijk bereikbare plaatsen.