<<< Terug naar Ecologisch maaien

Maaiselhoop
Door maaisel plaatselijk op te hopen ontstaat een goed biotoop voor kleine beestjes en schimmels. Kleine zoogdieren, zoals muizen en egels, vinden hier een schuilplaats. Wanneer na een aantal jaar het maaisel verteerd is, ontstaan voedselrijker plaatsen met een karakteristieke vegetatie.