<<< Terug naar Ecologisch maaien


-Opgaand bos.

-Van laag en open tot hoog struweel.
-Alleen in de even winters maaien. (W)
-Alleen de oneven winters maaien. (WV)
-Elke winter maaien. (WV)

-1x per jaar maaien. (Z2)

-2x per jaar maaien. (Z1 en ZL)
-3x per jaar maaien. (ZV, Z2 en WV)
-6x per jaar maaien.(WL,ZV,Z1,Z2,ZL,WV)
-Kort (gras)pad.