<<< Terug naar Links

 

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland

Update 08-09-2021

 

 

Zolang er mensen in Nederland wonen, wordt het bos gebruikt als jachtgebied en voor de oogst van hout en strooisel. Vruchtbare gedeeltes werden ontgonnen tot akkers. Op deze manier verdwenen in de loop der eeuwen veel bossen. Wat overbleef werd ingericht als productiebos. Daarnaast heeft het resterende bosareaal veel te lijden gehad van de snelle industrialisatie en verstedelijking in de 20ste eeuw. Er is in Nederland dan ook geen oerbos meer. Het ongenoegen hierover is de laatste jaren enorm gegroeid. Mensen zijn zich weer bewust geworden van de natuur. Zou het mogelijk zijn oerwouden te laten terugkeren? Nee, oerwouden niet, maar wel iets dat er sterk op lijkt: zo-natuurlijk-mogelijk en ongerept bos....

In oerbos vindt een natuurlijke kringloop plaats. In de Nederlandse bossen is deze kringloop ernstig verstoord door vele vormen van menselijk ingrijpen. Daardoor is een zorgvuldig beheer van onze bossen en natuurgebieden onontkoombaar geworden. Maar dat beheer is duur: zelfs houtopbrengsten dekken nog maar een klein deel van de beheerkosten. Beheerders proberen door vergaande mechanisering zo efficiŽnt mogelijk te werken, met als gevolg dat nůg meer natuurlijke elementen uit onze bossen verdwijnen. Dit beheer kan onmogelijk de variatie en ongereptheid voortbrengen die we zo graag willen zien.

De gebruikelijke mechanische bosbeheermethodes leiden misschien wel tot een hoge houtopbrengst, maar niet tot een aantrekkelijk bos met grote natuurwaarde. Wanneer onze bossen aan hun lot worden overgelaten, raken deze na kortere of langere tijd in verval. Beide methodes zijn noodlottig voor de zo zeer gewenste snelle natuurlijke ontwikkeling.

Binnen de SVB zijn dan ook een aantal nieuwe beheermethodes ontwikkeld die een optimale natuurlijke ontwikkeling garanderen bij een aanvaardbare inspanning en met minimalisering van daaraan verbonden kosten. Voor verschillende gebieden zijn beheerplannen opgesteld en uitgevoerd. Eigenaren en beheerders die een natuurlijke ontwikkeling van hun terrein nastreven, kunnen een beroep op ons doen.

 

Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Telefoon: 0651-329838
RSIN 58.59.530 ANBI

Contactpersoon: Hans van der Lans
Adres: Asserstraat 201
9486 TD Rhee
Telefoon: 06 - 51 32 98 38
E-mail: hansvanderlans@ecoplan.nl of info@ecoplan.nl

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Drs. Hans E. van der Lans
  • Secretaris: Drs. Popko P. van der Molen
  • Penningmeester: Margreet M. Spermon

De bestuurders ontvangen geen beloningen voor hun bestuursactiviteiten.