Begrazing Update 31-07-2007

Natuurlijke begrazing
U heeft ze vast wel eens gezien - Schotse Hooglanders, Konik paarden of Soay schapen. Deze zogenoemde 'grote grazers' zorgen ervoor dat er niet meer gemaaid hoeft te worden. Gedurende de laatste jaren is in ons land de belangstelling voor natuurlijke begrazing in natuurgebieden en parken sterk toegenomen. Natuurlijke begrazing blijkt niet alleen toepasbaar als beheervorm in grote natuurgebieden, maar is ook zeer geschikt om kleinere terreinen/ parken te beheren.

Prehistorie
Van oorsprong kwamen in Nederland allerlei soorten grazers voor. Heel vroeger kwamen bijvoorbeeld mammoet, wisent, oerrund en eland voor. Deze grazers zorgden ervoor dat Nederland niet geheel begroeid zou raken met bos. Al deze dieren zijn in Nederland inmiddels uitgestorven. Wel komen er overal nog 'kleine grazers', zoals vogels (o.a. ganzen), konijnen, hazen en reeŽn voor. De begrazing met de zogenoemde 'kleine grazers' is echter onvoldoende om de plantengroei te vertragen of in een bepaald successiestadium te houden.

Grazen of maaien
Natuurlijk begrazing met 'grote grazers' kan het mechanisch onderhoud, zoals maaien en snoeien, geheel of ten dele vervangen. Naast arbeidsbesparing levert, begrazing ten opzichte van mechanisch onderhoud, grote ecologische waardevolle voordelen op. Door begrazing met grote grazers ontstaat er een gevarieerd landschap, waarin een mozaÔek van paadjes, kort en lang grasland, zomen, struweel en boomvegetaties ontwikkeld worden. Zie de onderstaande tekening van een begraasd terrein. Tussen de verschillende vegetatiestructuren ontstaan vloeiende overgangen in het horizontale en verticale vlak. De grazers zorgen voor variatie in de vorm van vraatruimte en beschutting vlak bij elkaar.

Begrazingspatroon

Ervaring
Ecoplan heeft ruime ervaring met natuurlijke begrazing van zowel parken als natuurterreinen. Ecoplan kan u hierin adviseren en ook bemiddelen bij de aankoop of lease van uw grote grazers.

Grote grazers
Wij gebruiken dieren die dicht bij de natuur staan. Door hun onafhankelijkheid zijn ze breed inzetbaar. Het zijn sobere rassen die zelfredzaam zijn. De dieren blijven 's winters ook buiten en een dierenarts is zelden nodig.

Overzicht van in te zetten grote grazers:
Runderen
Runderen algemeen
Schotse Hooglander
Dexter
Galloway
Heckrund/Oerrund
Ecolander
Wisent
Paarden
Paarden algemeen
Przewalskipaard
Fjordenpaard
IJslander
Exmoorpony
New Forestpony
Konik/Tarpan
Shetlander
Schapen
Schapen algemeen
Moeflon
Soay schaap
Geiten
Geiten algemeen
Hollandse landgeit
Overige grazers
Wild zwijn
Edelhert
Eland

exmoors met veulens

runderen vrij levend in parklandschap

heckrund stier

twee exmoorponies in winterruigte

soay-schapen bij een omgevallen boom

hollandse landgeiten op bosweide

Wisent

Hooglanders en mensen

Hooglanders en mensen